Grammaticaregels voor e-mails NL

Bent u op zoek naar een cursus zakelijk Engels of een cursus academisch schrijven?

Wilt u een gratis English Center niveau test doen die veel Engelse grammatica vragen bevat?

Wilt u een gratis kennismakingsafspraak met een native-speaker Engelse docent maken?

Deze Engelse grammatica blog post is opgedragen aan onze zakelijk Engels klant Dennis T., die vroeg naar het werkwoord “send”. Bedankt, Dennis!

Het gebruik van het veelgebruikte simpel lijkende werkwoord “send” kan eigenlijk best lastig zijn, zowel omdat het een onregelmatig werkwoord is als vanwege de D en T uitgangen. In het Engels wordt de laatste D vaak uitgesproken met een T-klank, zoals in de woorden watched, cooked, liked. De uitspraak van deze woorden maakt ze dus moeilijker te spellen. Bovendien zorgt deze klankverschuiving voor verwarring over de tijd en wanneer je welke vorm moet gebruiken.

Send is een onregelmatig werkwoord

Het hele werkwoord is send, de verleden en de voltooide vorm zijn sent. Zorg ervoor dat u deze woorden correct uitspreekt.

Send wordt uitgesproken zoals het gespeld wordt!

Oefen het uitspreken van send, sent, sent en overdrijf de D en T klanken. De T is plosief en maakt een plop van lucht. De D plopt niet. Het is een zwaardere, donkerdere klank. Als het verschil u niet duidelijk is, probeer dan deze woorden te oefenen:

send: dad, did, dude
sent: tote, tart, toot

Negen voorbeeldzinnen voor tijden: oefen ze hardop met de juiste uitspraak.

1.  Present simple (wordt gebruikt voor gewoonten, feiten, gebruiken en herhaald gedrag
I send many emails every day

2. Present continuous (wordt gebruikt voor wat er NU gebeurt. Acties die tijdelijk zijn)
I am sending you an email right now, while we are on the phone.

3. Present simple voor de toekomst met ‘will’ en ‘going to’
I will (I’ll) send the email in a second / in one minute / this afternoon / tomorrow.
I will (I’ll) send the package next week.
I am going to send (I’m going to send) the package on Tuesday.

4. Past (voltooide actie in het verleden)
I just sent the email.
I sent you an email this morning / 5 minutes ago / yesterday / last week.

5. Past continuous (een doorlopende/voortschrijdende actie, voltooid in het verleden)
I was sending an important email when the Internet went down.

6. Present perfect (een actie in een tijdsperiode die aansluit op het nu, zoals vandaag, deze week, deze maand)
I have sent hundreds of emails this week.

7. Present perfect continuous (een doorlopende/voortschrijdende actie in een tijdsperiode die aansluit op het nu, zoals recentelijk, de laatste tijd, de laatste paar dagen)
Recently, I have been sending so many emails that I can write them really quickly.

8. Past perfect (een handeling in het verleden vóór een andere handeling in het verleden: de relatie van die twee handelingen)
I had just sent her a long email when she rang me.

9. Past perfect continuous (doorlopende/voortschrijdende actie in het verleden voordat iets anders in het verleden gebeurde: de relatie van die twee acties)
I had been sending so many emails that I decided to create a template to make it go faster.

OK! Maar om het simpele woordje SEND echt onder de knie te krijgen, moeten we dieper in de Engelse grammatica duiken. Laten we beginnen met de present simple.

Engelse grammatica regels voor de present simple vorm

Gebruik de present simple om te praten over tijdsschema’s, gewoontes, gebruiken, herhaald gedrag en wetenschappelijke feiten. We gebruiken deze vorm om te praten over dingen die stabiel zijn en NIET tijdelijk. Dingen die in het verleden waar waren, nu waar zijn, en waarschijnlijk in de toekomst waar zullen zijn. We gebruiken vaak altijd of nooit bij present simple zinnen.

Tijdsschema’s

The train leaves at 6:00. The team meets at 9:00 on Mondays. The presentation begins at 11:00. The train departs at 4:05. What time does the meeting begin? We leave for the US tomorrow.

Herhaalde handelingen

I send my boss a report every day. I never eat lunch at my desk.
He never sends attachments with his emails.

Gewoonten

We celebrate New Year’s Eve with fireworks. How do you celebrate New Year’s? I send holiday greeting cards (Christmas cards) every December.

Wetenschappelijke feiten

Water boils at 100 degrees. The earth orbits around the sun.

Status werkwoorden

– zoals houden van, liefhebben, ruiken, willen, nodig hebben, verkiezen, weten, veronderstellen, bedoelen, begrijpen, onthouden, erbij horen, passen, bevatten, bestaan, lijken, beseffen.

De regels van status werkwoorden zijn ingewikkeld

Let op: in gesproken Engels overtreden mensen soms de regesl over de status werkwoorden, maar in geschreven zakelijke communicatie mag dat niet. Zo kunt u in een informeel gesprek tijdens een etentje zeggen: “I am loving this fish! It’s delicious.”  Dit is technisch onjuist, maar het komt steeds vaker voor in informeel gesproken Engels en in marketing. Herinnert u zich de McDonalds-campagne “I’m lovin’ it!” nog?

Maar schrijf niet in een zakelijke e-mail: “We are liking your proposal.” ☹ Schrijf in plaats daarvan: “We like your proposal.”

Voorbeelden status werkwoorden (volgens de regels)

I like our new office.
I prefer Apples to PCs.
I remember you from the last conference.
This report looks messy.
I recommend the café on the corner.
I realize now that I will never like my boss.

Voorbeelden status werkwoorden (met het breken van de regels) in casual, gesproken Engels. Doe dit niet tijdens een examen!

I’m really loving our new office.
Oh yeah, I’m remembering that grammar rule now.
This report is looking pretty messy to me.
I’m recommending the café on the corner a lot these days. It is so good!
I’m realizing now that I will never like my boss. ?

Status werkwoorden + to

Gebruik de present simple vorm van het werkwoord met “to.”

I want to send the report before noon.
I need to send it right now.
I like to send emails with lots of emojis.
I have to send this to my colleague for review.

Hulpwerkwoorden: Present simple met hulpwerkwoorden zoals must, can, could, should, do, does, did

We must send the complete report today if we want to keep the client happy.
They can send everything to my address and I will share it.
They could complete and send the review this week if they had more help.
We should send all the info before 17:00.
If I were you, I would send that to the entire team.
Would you send me a link to that article?
Do you send a report every week?
Does she send good meeting notes every week?
Did you send the notes last week?

Send in de derde persoon enkelvoud

Zorg ervoor dat je een S toevoegt als je de present simple gebruikt in declaratieve zinnen met derde persoon zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden.

Stephanie always sends emails with perfect grammar.
He sends greeting cards to top clients on their birthdays.
Tom sends out lots of email with mistakes.

Engelse grammatica test! Kunt u deze foutieve zinnen met “send” corrigeren?

 1. I sends it now.
 2. I sending it now.
 3. I send it to your colleague now.
 4. We send the final report this afternoon. (It is morning now.)
 5. I send it while we are speaking.
 6. I send it while we were speaking.
 7. I send it just now / 5 minutes ago / two hours ago / yesterday / last week.
 8. We sends it tomorrow to the entire team.
 9. I am sending it every week on Friday.
 10. Do you sent it now?
 11. Did you sends it?
 12. Can you sent it?
 13. Were you senting it digitally or by post?
 14. To sent it with DSL will be too expensive.
 15. She send almost 100 emails every day!

Bent u nieuwsgierig naar uw Engelse niveau?

Wilt u een gratis Engelse niveautest doen?  Deze test bevat veel grammatica vragen. U kunt de test nu online doen.

Wilt u een gratis zakelijk Engels test doen? Deze test richt zich op Engelse idiomen die in zakelijke gesprekken worden gebruikt.

Wilt u een kennismakingsafspraak met een native speaker docent?

Vraag uw gratis online kennismaking aan.

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw zakelijk Engels in een kleine groepscursus?

Bent U geïnteresseerd in een groepscursus zakelijk Engels? Cursussen zijn beschikbaar op 2 niveaus: intermediate en advanced.

Wilt u uw zakelijk Engels verbeteren met een 1:1 privé training?

Met een privécursus zakelijk Engels kunt u zich richten op de woorden en zinnen die voor u en uw werk het belangrijkst zijn.

The English Center Amsterdam is uw bron voor trainingen Engels voor gevorderden en voor zakelijk Engels in Nederland en online via Zoom, Google Meet, etc.

Bel +31 20 823 0569. Wij spreken graag met u in het Engels of Nederlands!

Dit artikel is geschreven en bewerkt door English Center Teachers:  Brenda de Jong-Pauley en Kerry Finlayson.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram