Complaint Resolution

Complaint Procedure: ENG

Possible client complaints:
Teacher/client personality clash
Content customisation does not match requirements
Scheduling/availability does not fit the client’s stated needs
Group course level is not as expected (too easy/too difficult)
Progress not as expected

Procedure
Client contacts us directly or in response to our “How is it going?” email
TEC Management team responds within 24-48 business hours of receiving the complaint
Client describes their concerns
TEC management team offer the following:

Option 1 – Change teacher
Option 2 – Change group course
Option 3 – Continue with the same teacher after discussion and mutual agreement/adjustment re: teaching methods, course content/level, schedule, etc.

Options 1-3 above to be resolved before the next lesson appointment, with the understanding that some delay in the training schedule might occur in order to make needed changes.

If a mutually agreeable solution is not reached with the above remedies, The English Center will offer compensatory hours and/or an extension of training package validity or a transfer of hours to another person or company of the purchaser’s choosing. In person hours can also be converted to distance learning hours.

In the rare case that the issue is not resolved, the client is free to contact a third party as nominated by the client or the Geschillenscommissie.

The English Center is registered by the Geschillenscommissie.
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T : 070-3105371
W: www.degeschillencommissie.nl

Klachtenprocedure: NL

Een klacht van een student kan zijn:
Persoonlijkheidsclash met de docent
Maatwerk sluit niet aan bij wensen
Planning/beschikbaarheid sluit niet aan
Groepsles is te makkelijk/moeilijk
Vooruitgang niet zoals verwacht

Procedure
Student neemt direct contact met ons op of na ontvangst van ‘check in’ e-mail.
TEC Management team reageert binnen 24 uur (indien gecontacteerd via e-mail)
Student legt zijn reden voor bezorgdheid uit
Het TEC-Management team biedt het volgende aan:

Optie 1 – Wissel naar een andere docent
Optie 2 – Wijziging van groepscursus
Optie 3 – Doorgaan met dezelfde leerkracht na bespreking en wederzijdse instemming om van methode te veranderen

Dit moet voor de volgende geplande les plaatsvindt worden opgelost.

Akkoord niet opgelost/voldoende
Compensatie-uren aanbieden
In het zeldzame geval dat de kwestie niet wordt opgelost, staat het de student vrij contact op te nemen met een derde partij. Aangewezen door henzelf of bij de Geschillencommissie

The English Center is door de Geschillenscommissie geregisteerd.
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T : 070-3105371
W: www.degeschillencommissie.nl

©2006-2023. The English Center

Log in with your credentials

Forgot your details?