Praktische Grammatica Zakelijk Engels

Welkom bij deze crash course Praktische Grammatica Zakelijk Engels, speciaal afgestemd op de zakelijke wereld. Of je nu e-mails opstelt, presentaties voorbereidt of spreekt met collega’s en klanten, door deze 12 grammaticaregels te beheersen, communiceer je duidelijker, professioneler en effectiever.

Wil je je Engelse grammatica en fluency met het oog op je schrijfcarrière verbeteren? Bekijk dan onze Cursus Zakelijk Engels Schrijven. Voor wie op zoek is naar een complete cursus, met snel resultaat is onze Spoedcursus Zakelijk Engels ideaal. Een intensieve cursus om je business English een flinke boost te geven!

Praktische zakelijk Engels grammatica is een complex mijnenveld van regels met veel uitzonderingen. We hebben deze 12 belangrijkste Engelse grammatica regels geselecteerd om je een spoedcursus te geven.

Regel 1: Gebruik de Actieve Vorm

Don’t make me wait!

In zakelijke communicatie heeft de actieve vorm de voorkeur omdat het zinnen van meet af aan duidelijk maakt. In de actieve vorm weten we meteen wie handelt – wie de actie uitvoert die door het werkwoord wordt uitgedrukt. In het Engels willen we over het algemeen graag direct weten “wie het gedaan heeft”. Een ander pluspunt van de actieve vorm is dat deze meestal minder woorden vereist, wat voldoet aan het belangrijke criterium van beknoptheid (meer hierover later.)

Vergelijking van actieve en passieve vorm.

Passief: The report was completed by Tom.

Actief: Tom completed the report.

Regel 2: Houd Werkwoordtijden Consistent

When the heck did it happen?

Consistentie in werkwoordtijden helpt je boodschap duidelijk en gemakkelijk te begrijpen te houden. Het wisselen van tijden midden in een zin kan de lezer in de war brengen.

Consistentie in tijden

Inconsistent: We were moving quickly with planning the project while the other team had been encountering lots of problems.

Consistent: We were moving quickly with planning the project while the other team was encountering lots of problems.

Regel 3: Correct Gebruik van Komma’s

Commas, not cannibals! (zie het voorbeeld hieronder)

Komma’s kunnen de betekenis van je zinnen dramatisch veranderen. Ze verduidelijken de betekenis door pauzes aan te geven en elementen binnen een zin te scheiden. En de aanwezigheid of afwezigheid van een komma kan (soms) de betekenis van een zin drastisch veranderen. Vergelijk bijvoorbeeld:

“Let’s eat, Tom.” (Deze zin bevat een komma en is een beleefde suggestie aan je collega, Tom, om samen te lunchen)

en

“Let’s eat Tom!”.:-o (Deze zin is een suggestie aan een derde persoon of een groep mensen om Tom te kannibaliseren/op te eten. Oh jee. Gelukkig zijn niet alle kommafouten zo gevaarlijk ;-).

Op zoek naar versnelde Engelse grammaticalessen? Voor een handige lijst met eenvoudige kommaregels, ga naar de blog van The English Center: Wanneer gebruik je één komma in het Engels? -ideaal voor wie meer wil leren over praktische Zakelijk Engels grammatica. 

Regel 4: Gebruik Beknopt Taalgebruik

Can you please get to the point?

In zakelijk Engels schrijven is beknoptheid essentieel. Vermijd het gebruik van overbodige paren, overmatige bijvoeglijke naamwoorden (probeer het perfecte werkwoord te vinden) en opvulwoorden die geen waarde toevoegen aan de inhoud. Wanneer je je werk nakijkt, verwijder dan de onnodige woorden. Zie jezelf als een beeldhouwer die alles weghaalt wat niet nodig is om tot het perfecte beeld te komen.

Lean and mean, concision is king! Enough said.

Verbose: We are currently in the process of reviewing all of the various different options.

Concise: We are reviewing all options.

Regel 5: Correct Gebruik van Voornaamwoorden

Voornaamwoorden vervangen zelfstandige naamwoorden. Voornaamwoorden moeten altijd in aantal en geslacht overeenkomen met de zelfstandige naamwoorden waarnaar ze verwijzen. Misbruik / overmatig gebruik van voornaamwoorden kan verwarring veroorzaken en onprofessioneel overkomen.

En in de huidige tijd, wees ook bewust voor de voornaamwoorden die je gebruikt voor mensen die trans, non-binair, etc. kunnen zijn. Als je niet zeker weet wat iemands voorkeursvoornaamwoord is, vraag het hen. Ten slotte, wees je ervan bewust dat het voornaamwoord “they” nu wordt geaccepteerd als enkelvoudig voornaamwoord voor non-binaire mensen.

Voorbeeld:

Incorrect: Mary and Lisbeth are really fun to work with. She is always cracking jokes and keeping us laughing while we work.

Correct: Mary and Lisbeth are really fun to work with. They are always cracking jokes and keeping us laughing while we work.

Regel 6: Gebruik de Juiste Vorm van ‘Its’ en ‘It’s’

It’s is een samentrekking van ‘it is’ of ‘it has,’ terwijl ‘its’ een bezittelijk voornaamwoord is (een voornaamwoord dat aangeeft aan wie iets toebehoort). Dit is een veelgemaakte fout, maar gelukkig gemakkelijk te corrigeren.

Why won’t the printer work?

Incorrect: Its important to check it’s toner.

Correct: It’s important to check its toner.

Regel 7: The future’s bright, with lots of choice!

Een korte cursus Engelse grammatica is niet compleet zonder het over de ‘future tense’ te hebben. Er zijn veel manieren om over iets in de toekomst te praten in het Engels.

Hieronder vind je enkele voorbeelden. Samentrekkingen zijn toegevoegd om de vele correcte manieren om over de toekomst te spreken te illustreren.

I fly to Paris tomorrow.

I am going to fly to Paris tomorrow.

I’m going to fly to Paris tomorrow.

I am flying to Paris tomorrow.

I’m flying to Paris tomorrow.

I will fly to Paris tomorrow.

I’ll fly to Paris tomorrow.

I will be flying to Paris tomorrow.

I’ll be flying to Paris tomorrow.

Natuurlijk zijn er enkele subtiele verschillen in de bovenstaande zinnen.

Wil je meer weten over de toekomende tijd bij praktische Zakelijk Engels grammatica? Ons favoriete grammaticaboek, English Grammar in Use, van Raymond Murphy, heeft een geweldige uitleg van één pagina over de toekomst. Deze vind je op pagina 295.

Regel 8: Gebruik de Juiste Hoofdletters

Engeland en Amerika: Twee landen gescheiden door een gedeelde taal

Regels voor hoofdletters helpen om namen te identificeren en laten ons zien dat een nieuwe zin is begonnen. Maar pas op! Amerikaans Engels en Brits Engels hebben verschillende regels over het gebruik van hoofdletters. Over het algemeen gebruiken Amerikanen veel meer hoofdletters dan de Britten, Australiërs, etc.

En nog twee tips: ‘uppercase’ en ‘capital letters’ zijn hetzelfde. En, ‘title case’ is anders dan ‘sentence case’.

Regels voor zinnen zijn over het algemeen hetzelfde in zowel AE als BE en instrueren ons simpelweg om elke zin met een hoofdletter te beginnen en hoofdletters te gebruiken voor Namen.

De regels voor titels  zijn waar we verschillen zien:

AE: Capitalize the first word, the word I, proper nouns, and all words more than 4 letters.

BE: Capitalize the first word, the word I, and proper nouns.

Voorbeelden van Hoofdlettergebruik

Incorrect title case AE en BE: About the acme marketing department

Correct title case AE: About the Acme Marketing Department

Correct title case BE: About the Acme marketing department

Incorrect sentence case AE en BE: The acme Marketing Department is very strong.

Correct sentence case AE en BE: The Acme marketing department is very strong.

In AE title case, gebruik hoofdletters voor ALLE woorden langer dan 4 letters!

In BE title case, gebruik zinsgeval. Met andere woorden, gebruik dezelfde regels als voor een zin.

Deze regel geldt zowel in AE als BE: Gebruik altijd hoofdletters voor de eerste woorden en eigennamen (namen van personen en plaatsen).

Nog steeds geen duidelijkheid over eigennamen (proper nouns)? Eigennamen zijn woorden zoals Amsterdam, Mary, Rijksmuseum, Empire State Building, Schiphol, President Macron. Het zijn woorden die betrekking hebben op een specifiek wezen of ding.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/capitalization/title-case

Regel 9: Apostrof in Samentrekkingen en Bezittelijke Vormen

Gebruik apostrofs om bezit aan te geven OF om samentrekkingen te vormen. Het weglaten of verkeerd plaatsen van apostrofs kan misverstanden veroorzaken of een onprofessionele indruk geven. En dat is nu net wat je níet wil. Daarom helpen we je graag met deze uitleg over praktische Zakelijk Engels grammatica.

Voorbeelden

Bezitsvorm enkelvoudig zelfstandig naamwoord: The company’s policies

Bezitsvorm meervoudig zelfstandig naamwoord: The companies’ policies

Bezitsvorm en samentrekking: At Maxim’s Sportswear, we’re expanding our market, and we won’t stop till we’ve achieved our goals.

Regel 10: Kies de Juiste Voorzetsel en Gebruik Alleen Wat Nodig is (dit laatste heeft te maken met beknoptheid)

Voorzetsels zijn belangrijk om relaties tussen verschillende elementen in een zin te beschrijven. Verkeerd gebruik ervan kan je betekenis onduidelijk maken of je minder natuurlijk laten klinken wanneer je Engels spreekt. Het toevoegen van voorzetsels wanneer ze niet nodig zijn, kan zinnen omslachtig doen lijken.

Voorbeelden

Incorrect: She is responsible with managing of the team.

Correct: She is responsible for managing the team.

Correct but unnatural: That is the desk of Susan.

Correct and natural: That is Susan’s desk.

Correct: The center of the city is bustling with activity.

Correct and more concise: The city center is bustling with activity.

Als je zegt dat je “in the hospital” bent, kan de luisteraar zich zorgen maken en aannemen dat je ziek bent of een ongeluk hebt gehad. Wanneer je zegt dat je “at the hospital” bent, zal de luisteraar denken dat je iemand bezoekt die ziek is.

Regel 11: Meervouden die eindigen op -s hebben geen apostrof!

Deze is appeltje eitje. Als je een -s toevoegt aan een meervoud, gebruik dan nooit een apostrof. Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is meestal -s zonder apostrof.

Incorrect: Photo’s

Correct: Photos

Incorrect: I have so many report’s to finish by the end of this week.

Correct: I have so many reports to finish by the end of this week.

Spelling van andere meervoudsvormen:

Woorden die eindigen op -y, veranderen naar -ies.

Bijvoorbeeld: Dictionary > Dictionaries

Woorden die eindigen op -s, -sh, -ch, -x en -o veranderen naar -es

Bijvoorbeeld: bus > buses, dish > dishes, church > churches, box > boxes, potato > potatoes

Onregelmatige meervoudsvormen: children, men, women, feet, mice, fish

Regel 12: Verleden tijd eenvoudige werkwoorden met ‘did’: Mededelingen, vragen en ontkenningen.

In uitspraken over het verleden gebruiken we een werkwoord in de verleden tijd.

I worked a lot last week.

Maar… in vragen en ontkennende uitspraken met het hulpwerkwoord “did,” gebruiken we de infinitiefvorm. Bijvoorbeeld:

Did you work a lot last week? No, I didn’t work much at all last week.

Deze regel werkt voor regelmatige en onregelmatige werkwoorden. 🙂 En het werkt wanneer je de samentrekking (didn’t) gebruikt.

Negotiate

  • Mededeling: She negotiated a new contract with the client.
  • Ontkenning: She did not negotiate a new contract with the client.
  • Vraag: Did she negotiate a new contract with the client?

Think

  • Mededeling: I thought about our project goals over the weekend.
  • Ontkenning: I did not think about our project goals over the weekend.
  • Vragen: Did you think about our project goals over the weekend?


Hopelijk vond je deze crash course Praktische Zakelijk Engels Grammatica nuttig. Wil je meer leren over Engelse grammatica voor zakelijk gebruik? Dan is de cursus Zakelijk Engels Schrijven of onze Spoedcursus Zakelijk Engels – voor snel resultaat – iets voor jou.

Wat onze studenten van ons vinden: Bezoek TrustPilot voor geverifieerde beoordelingen.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram