Privacybeleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van The English Center, dan kunt u deze richten aan The English Center, Chirurgijn 51, 1188 DK Amstelveen, tel: +31 20 823 0569 of per e-mail: info@englishcenter.nl.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adres
Bedrijfsgegevens
Cursusregistratie en betaalgegevens
Test resultaten en/of een profiel opgesteld gedurende een kennismakingsgesprek
Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een intake formulier of een bericht in het
contactformulier
technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
Motivatiebrief
CV

Doeleinden
The English Center verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van Engelse taaltraining. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de The English Center nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt, indien u een gratis niveau test op de website doet en bij een bezoek aan The English Center evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij The English Center hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van The English Center dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
The English Center zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. The English Center zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden
Op de websites van The English Center zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. The English Center kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als betrokkene heeft u het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan The English Center, Chirurgijn 51, 1188 DK Amstelveen, tel: +31 20 823 0569 of per e-mail: info@englishcenter.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

©2006-2023. The English Center

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?